Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức - Đề 1 - Năm học 2020-2021

doc 4 trang minhtam 03/11/2022 1040
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức - Đề 1 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_de_1_nam_ho.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức - Đề 1 - Năm học 2020-2021

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối năm học 2020 - 2021 Đề số 1 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1 Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống: Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm: 3+2= 1+7= . 6+3= . 9+0= . 8–3= . 7–5= . 10–6= . 3–1= . Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  2. Hình bên có: .hình tam giác .hình tròn .hình vuông Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng: 1 .1=2 5 .3=2 2 4=6 7 .4=3 2 .7=9 8 .4=4 Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1 Bài 1: Bài 2: 3+2=5 1+7=8 6+3=9 9+0=9 8–3=5 7–5=2 10–6=4 3–1=2 Bài 3: Hình bên có: 5 hình tam giác; 10 hình tròn; 8 hình vuông Bài 4: 1+1=2 5-3=2 2+4=6 7-4=3 2+7=9 8-4=4
  4. Bài 5: