Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 3 - Năm học 2020-2021

doc 4 trang minhtam 03/11/2022 900
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 3 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_sach_canh_dieu_de_3_nam_hoc_2020.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 3 - Năm học 2020-2021

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3 Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp: Bài 2 (2 điểm): Tính: 6 + 2 = . 3 + 5 = . 1 + 7 = . 9 – 1 = 2 + 3 = . 6 – 1 = . 9 – 4 = . 7 – 2 = Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng: 3 + . = 7 . + 2 = 4 9 - . = 6
  2. 1 + . = 5 6 - . = 3 1 + = 1 Bài 4 (2 điểm): Nối mỗi phép tính với kết quả đúng: Bài 5 (2 điểm): Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu): Mẫu: 1 + 7 = 8
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3 Bài 1: Bài 2: 6 + 2 = 8 3 + 5 = 8 1 + 7 = 8 9 – 1 = 8 2 + 3 = 5 6 – 1 = 5 9 – 4 = 5 7 – 2 = 5 Bài 3: 3 + 4 = 7 2 + 2 = 4 9 - 3 = 6 1 + 4 = 5 6 - 3 = 3 1 + 0 = 1 Bài 4:
  4. Bài 5: Các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 là: 1 + 7 = 8 7 + 1 = 8 4 + 4 = 8 2 + 6 = 8 6 + 2 = 8