Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 1 - Năm học 2020-2021

doc 4 trang minhtam 03/11/2022 1320
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 1 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_sach_canh_dieu_de_1_nam_hoc_2020.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 1 - Năm học 2020-2021

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1 Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống: Bài 2 (2 điểm): Tính: 4 + 2 = . 6 – 5 = . 2 + 7 = . 10 – 0 = 6 + 1 = . 9 – 5 = . 2 + 5 = . 4 + 4 = . Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  2. Hình bên có: .hình chữ nhật .hình tròn .hình vuông Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng: 2 . 3 = 5 7 4 = 3 2 . 2 = 4 1 . 7 = 8 9 2 = 7 5 . 1 = 6 Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính thích hợp vào ô trống:
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1 Bài 1: Bài 2: 4 + 2 = 6 6 – 5 = 1 2 + 7 = 9 10 – 0 = 10 6 + 1 = 7 9 – 5 = 4 2 + 5 = 7 4 + 4 = 8 Bài 3:
  4. Hình bên có: 10 hình chữ nhật; 5 hình tròn; 7 hình vuông Bài 4: 2 + 3 = 5 7 - 4 = 3 2 + 2 = 4 1 + 7 = 8 9 - 2 = 7 5 + 1 = 6 Bài 5: