Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 2 - Năm học 2020-2021

doc 4 trang minhtam 03/11/2022 980
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 2 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_sach_canh_dieu_de_2_nam_hoc_2020.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 2 - Năm học 2020-2021

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2 Bài 1 (2 điểm): Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm: 3 . 7 6 . 2 4 . 4 1 + 2 . 4 – 2 3 + 5 . 9 – 4 3 + 1 . 5 + 2 Bài 2 (2 điểm): Tính: 2 + 5 = . 3 + 4 = . 1 + 1 = . 6 + 2 = . 9 – 3 = . 8 – 5 = . 7 – 1 = . 6 – 4 = . Bài 3 (3 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
  2. Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng: 1 . 1 = 2 5 3 = 2 1 . 7 = 8 5 4 = 1 5 4 = 9 6 . 2 = 4 Bài 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Trong hình vẽ, có .hình tròn và .hình tam giác.
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2 Bài 1: 3 2 4 = 4 1 + 2 > 4 – 2 3 + 5 > 9 – 4 3 + 1 < 5 + 2 Bài 2: 2 + 5 = 7 3 + 4 = 7 1 + 1 = 2 6 + 2 = 8 9 – 3 = 6 8 – 5 = 3 7 – 1 = 6 6 – 4 = 2 Bài 3:
  4. Bài 4: 1 + 1 = 2 5 - 3 = 2 1 + 7 = 8 5 - 4 = 1 5 + 4 = 9 6 - 2 = 4 Bài 5: Trong hình vẽ, có 5 hình tròn và 6 hình tam giác.